AYNI GÜN TESLİMAT: İSTANBUL & İZMİR

Sayın Kullanıcı,

Inside Flowers and Events Web Sitesine hoşgeldiniz. 

www.insideflowersandevents.com adresinde yer alan sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (“Platform”), ……………….Şirketi (“Inside Flowers and Events”)’in markasıdır ve onun tarafından işletilir. 

Aşağıda belirtilen "Kullanım Şartnamesi", Inside Flowers and Events Platformu’nun siz değerli kullanıcılarımıza (‘Kullanıcı’) sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Inside Flowers and Events Platformu’nu ziyaret eden ya da üyelik işlemlerini tamamlayan her kullanıcı, bu Kullanım Şartnamesi’nde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Lütfen websitemizi kullanmadan evvel bu Platform’un kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

Kullanıcı, Platform’da sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, Platform’da ki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğu yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır. 

İşbu sözleşme, taraflara sözleşme konusu Platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

1.1. Inside Flowers and Events, fiyatlar, hizmetler ve web sitede yer alan ürünler (özellikle çiçekler için mevsivsel değişikliklere göre) üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

1.2. Kullanıcı, Platform’un kullanımında Inside Flowers and Events’in fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm haklarına yönelik herhangi bir işlemde bulunmayacağını, aksi halde Inside Flowers and Events nezdinde veya 3.kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılabileceğini peşinen kabul eder. 

1.3. Kullanıcı, Platform içindeki faaliyetlerinde, Platform‘un herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3.kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Platform yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

1.4. Platform’un üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

1.5. Platform 'un virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Platform’a girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

1.6. Platform’da kayıtlı olan Kullanıcı altına yapılan yorumların sahte olmaması ve gerçeği yansıtması büyük önem arz etmektedir. Bu noktada, Kullanıcı Platform’u kullanarak ya da üye olarak asla bu tür spekülatif davranışlar içerisine girmeyeceğini, başkalarını yorum yapmak üzere Platform’a yönlendirmeyeceğini, ya da belirli kişilerle yorum değiş tokuşunda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

 

2.1. İşbu Platform’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Platform’un ziyaret edilmesi veya bu Platform’daki hizmetlerden yararlanılması Kullanıcı’ya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Platform’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

2.3. Platform’da yer alan matertallerin site üzerinden Kullanıcı’nın kullanımına açılması, izin verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Inside Flowers and Events 'in yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Inside Flowers and Events, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

2.4. Platform’un herhangi bir yerinde, Kullanıcı’nın profil sayfasında, hesap ayarları sayfasında, yorum aralarında, forum sayfasında vs. Inside Flowers and Events reklam sunumu yapabilmektedir. Reklamlar dolayısı ile Kullanıcı herhangi bir tazminat hakkına haiz değildir. Reklamların nasıl, hangi boyutta ve nasıl olacağına Inside Flowers and Events karar vermektedir. Bu kapsamda reklam uygulamalarında Inside Flowers and Events’in Kullanıcı’ya herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.

3. GİZLİ BİLGİ

3.1. Inside Flowers and Events, Platform üzerinden Kullanıcı’nın ilettiği kişisel bilgileri 3.kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Platform’un ve Inside Flowers and Events’in iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini 3.kişiler ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Inside Flowers and Events bünyesinde kullanıcı profili belirlemek, kullanıcı profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Inside Flowers and Events tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

5. KAYIT VE GÜVENLİK 

5.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Inside Flowers and Events sorumlu tutulamaz.

5.2. Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Inside Flowers and Events sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Inside Flowers and Events, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

6. MÜCBİR SEBEP

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep”) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Inside Flowers and Events, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. TEBLİGAT

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Inside Flowers and Events’in bilinen eposta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği eposta adresi veya Inside Flowers and Events tarafından belirtilen diğer yazılı ileitşim yolları vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları yürürlükte olan Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında Türk Hukuku uygulanacak olup, uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Çağlayan (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Kullanıcı, Inside Flowers and Events Platformu’na girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.